Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počátek stavby

 

Rozměr kolejiště jsem zvolil 2,2 x 1,2 m. Rám je klasický dřevěný, na vrchu je sololit. Vzhledem k omezené výšce podkrovní pracovny, je kolejiště vysoké asi jen 30 cm a na všech nohách jsou kolečka pro snadné pojíždění kolejištěm po místnosti. Je to nutné, aby kolejiště nezabralo celou místnost jen samo pro sebe. V případě nečinnosti se jednoduše přisune ke stěně a nijak moc nepřekáží. Aby bylo možné instalovat elektriku ze spodní strany, musím vždy kolejiště z jedné strany přizvednout a podepřít tyčkami. Rovněž ovládací panel mám na pantech, takže je zvedací a snadno se instalují kabely k jednotlivým přepínačům, viz. fotogalerie.

Krajina je vytvořena částečně z polystyrénu, částečně z tvrdého kartonu a novinového papíru.

Vzhledem k tomu, že mi z minulých let zbylo spousta kolejiva a vyhybek, rozhodl jsem se, že ho použiji na nové kolejiště. Není úplně modelové, asi ani nesplňuje současné požadavky na kvalitu, ale má jednu nespornou výhodu. Je zadarmo.

Rovněž lokomotivní park je z velké části původní. Všechna spřáhla jsem vyměnil za nová, některé lokomotivy a vagony vyžadovaly samozřejmě opravu. Stavby mám ve velké většině taky původní. Též se to neobešlo bez nějakých oprav a úprav, ale o tom ta modelařina vlastně je.

 

Bohužel, z počáteční stavby kolejiště nemám žádné fotografie, protože jsem si stavbu točil na video. Fotit jsem začal až později, kdy už stavba dost pokročila.

 

 

Ovládání

 

Ovládání je analogové, ruční, v podstatě nepočítám s žádnou automatizací.

Napájení kolejnic mám 12 V, a používám impulsní regulaci.

Napájení vyhybek a návěstidel s LED diodami je 18 V SS.

Napájení osvětlení s běžnými žárovkami je 12 V SS.

 

Celé kolejiště je řešeno jako jeden blok ovládané jedním regulátorem. Používám princip úseků s přerušenou kolejnicí, čímž je možné v jednotlivých kolejích odpojit, případně připojit, napájení. Rovněž v úseku před návěstím je izolovaný úsek, kam se připojuje trakční napětí v závislosti na barvě návěstí. Toto je zajištěno jen mechanicky použitím přepínače s několika pakety kontaktů, kdy jeden paket ovládá barvy na návěstidle a druhý paket trakční napětí na příslušný izolovaný úsek.

 

 

Ovládací panel 

Jak je již zmíněno výše, má ovládací panel panty, kterými je spojen s s rámem kolejiště. Tím je zajištěno, že ho lze jednoduše zvednout a tím je umožněn jednoduchý přístup k přepínačům.

 
Vzhledem k tomu, že používám pouze mechanické ovládání a prakticky žádnou automatiku, je nutné, aby každé zařízení na kolejišti (vyhybky, návěstí, přerušovací úseky, osvětlení, ....) mělo svůj vlastní přepínač.  Z tohoto důvodu jsem nemohl použít ovládací panel, kde by bylo zobrazeno schema kolejiště a na něm v příslušných pozicích umístěny jednotlivé ovládací prvky. Takový panel by byl samozřejmě přehledný a pro ovládání ideální, ale při současném počtu ovládacích úprvků by vyšel dost rozměrný a tolik místa zase bohužel nemám. Tak jsem zvolil pouze jednoduchý panel s pravidelným uspořádáním ovládacích prvků.

Základní deska panelu je z plexiskla, které je připevněno na dřevěném rámu.

 

Trakční napětí 12V je regulováno potenciometrem s rozsahem 1-12V. Přepínání směru jízdy je prováděno přepínačem. Samozřejmě, že zdroj má elektronickou pojistku, která při zkratu okamžitě odpojí napájecí napětí. Po odstranění zkratu se musí napětí zapnout tlačítkem. 

 

Vyhybky jsou ovládány spínači, které jsem vypájel z počítačové klávesnice, dnes jsou prakticky všechny klávesnice již membránové, ale dříve tomu tak nebylo. U vyhybek využívám zpětné hlášení o poloze k rozvícení příslušné LEDky na panelu. Zapojení je standardní a je běžně publikováno, takže se tu zde o něm nebudu rozepisovat.

 

Návěstí jsem rozdělil do dvou skupin. Dvousvětelné a vícesvětelné. Pro dvousvětelné návěstí mám pouze dvoupaketové přepínače. Jeden paket přepíná barvy na návěstí zelená - červená, a druhý paket zapíná - vypíná napětí v příslušném úseku před návěstím.

Pro více světelné návěstí jsem použil několika paketové přepínače, kdy jednotlivé polohy jednoho paketu přepínače rozsvěcují postupně barvy na návěstích a další paket  pak v závislosti na zobrazené barvě pouští napětí do izolovaného useku  před návěstím.

 

Pro staniční koleje používám systém izolovaných useků. Každý úsek má svůj přepínač, kdy zase jeden paket pouští do kolejnice napětí a druhý paket ovládá LED diodu na panelu a signalizuje tak, jestli je úsek pod napětím či nikoli.

 

Osvětlení kolejiště (lampy, nádraží, domečky) mám rozděleno do několika úseků a každý má svůj vypínač. 

A tečka, všechno je jinak, viz. Epitaf.

_______________________________________________________________________

Nové kolejiště

Nové kolejiště, které tedy spíš ještě nosím v hlavě jako ideový návrh, bude představovat průjezdnou místní stanici na širé trati, řekněmež, že se bude jmenovat Kamenice.  Z ní povede odbočka někam do kopců, kde přes soustavu tunelů a mostů se dostane do stanice Skalka, která bude konečná. Z nádraží Kamenice bude odbočovat ještě vlečka do místní sklárny.

Pro kolejiště jsem zvolil rozměr 250x130 cm, prostě jsem dal k sobě 2 OSB desky a takhle to zrovna vyšlo. Celé kolejiště je na rámu, který je pojízdný, takže se s ním dá jednoduše manipulovat. U minulého kolejiště jsem to měl také tak a osvědčilo se mi to.

Chvilku jsem uvažoval o přechodu z rozměru z TT na H0. Teď, když začínám od nuly, by to bylo možné, ale protože jsem celý život budoval vždy pouze kolejiště TT a za ta léta mám kvanta všeho v TT, byla ta úvaha opravdu jen chvilková. Takže toto kolejiště bude též ve velikosti TT.

Vzhledem k tomu, že můj vozový park je pouze a jen analogový, bude toto kolejiště opět analogové. Zdroj použiji impulsní z předchozího kolejiště, osvědčil se a není důvod dělat zdroj nový. Ale co bude nové, to je kolejivo. Na původním kolejišti jsem použil ještě staré kolejivo BB, které bylo někdy z počátku 70 let minulého století. Samozřejmě mělo už svá nejlepší léta dávno za sebou, prostě mašinky na něm nejezdily spolehlivě.

Takže nyní budu jezdit na novém profilovém kolejivu, pravděpodobně od Tilliga. To bude asi nejvýraznější změna. Jinak budu kolejiště budovat opět s ručním ovládáním, bez nějaké přehnané automatiky. Spíš se budu věnovat stavbě krajiny a doplňků, než abych každý den honil vlaky kolem dokola.

Na koleje jsem použil pouze flexi koleje, vyhybky jsem koupil EW3 jako stavebnice, přestavníky mám vlastní výroby.

Krajinu dělám z kombinace polystyrénu a kašírovaného papíru, lepím je lepidlem na tapety.